Sure International New Industries Research Center, Shenzhen

Location: Shenzhen, China
Type: Workplace
Size: 151,800sqm
Design: 2019
Project Team: Wang He, Lu Hancui, Zhang Shaobo, He Zhiqing,Zhou Nanlong

<Back>